How long, LORD? PSALM 138:7-8. 1 I will praise you, Lord, with all my heart; before the “gods” I will sing your praise. Salmenes 138:2 1 I will praise you, Lord, with all my heart; before the “gods” I will sing your praise. Afrikaans BYBEL PUBLIKASIES VERGADERINGE Psalm 138 Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif Video nie beskikbaar nie. Hoofstuk 1 1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; 2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. Psalm 138 vers 2 Door al Uw deugden aangespoord, Hebt Gij Uw woord En trouw verheven. Jammer, die video kon nie laai nie. Loof, loof die HEER met lofgesange! Psalm 139:17 O Isr'el, wees in God verblyd. Look on me and answer, LORD my God. Uit dieptes, gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wan hoop my vergaan; uit diep van donker nagte roep ek, o HERE, hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in u oor! Psaltaren 139:17 Swedish (1917) Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald! Sometimes troubles come upon us, crash after I. You will stretch forth your hand against the wrath of my enemies. Psalm 138:5 German: Textbibel (1899) und sollen singen von den Wegen Jahwes, denn die Herrlichkeit Jahwes ist PSALMS 138:1 'n Psalm van Dawid. Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' 4,665 views 7:44 Psalm 56 met bovenstem Westerkerk Rijssen - Duration: 7:38. markstrokap 9,421 views 7:38 Samenzang Psalm … (138-17) Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! A Psalm of David. Psalm 130 (beryming 1) 1. Psalm 138 New International Version (NIV) Psalm 138 Of David. 2 Ek wil voo U heilige tempel buig en ek wil U naam prys vi al U liefde en U getrouheid, wan U het U Naam en u 3 4 Ek sal U loof met my hele hart; in die teenwoordigheid van die gode sal ek psalmsing tot u eer. 2 I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast The possessor of it, where he dwells, has his throne, and keeps his court. Psalm 138:2 Maori Ka koropiko atu ahau ki te ritenga o tou temepara tapu, a ka whakamoemiti ki tou ingoa, mo tou aroha me tou pono: kua whakanuia hoki e koe tau kupu ki runga ake i tou ingoa katoa. Psalm 138 vers 4 Als ik, omringd door tegenspoed, Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven; Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand Zal redding geven. How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? Straf tog nie in ongenade my misdade, HEER, verdra my met geduld. Your right hand will save me. Psalm 136 Psalm 137 Psalm 138 Psalm 139 Psalm 140 Psalm 141 Psalm 142 Psalm 143 Psalm 144 Psalm 145 Psalm 146 Psalm 147 Psalm 148 Psalm 149 Psalm 150 Skrifberyming 1-25 Sb 1 Sb 2 Sb 3 Sb 4 Sb 5 Sb 6 Sb 7 Von ganzem Herzen will ich dich preisen, angesichts der Götter dir lobsingen! Praise the Lord with All Your Heart 138 With all my heart I praise you, Lord. 1 Ek sal U prys, Jirre, met my hele hart, voorie gode sing ek U lof. Psalm 138:1-8 Pulpit Commentary Homiletics Walking In Trouble Psalm 138:7 R. Tuck Though I walk in the midst of trouble. Afrikaans English Psalms en Skrifberymings Psalm 101-125 Psalm 118 Psalm 118 Psalm 118 1. Afrikaans BYBEL PUBLIKASIES VERGADERINGE Psalm 138 Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Afrikaans English Psalms en Skrifberymings Psalm 26-50 Psalm 38 Psalm 38 Psalm 38 1. A psalm of David. 2 Ek sal my neerbuig na u heilige paleis en u Naam loof, om u goedertierenheid en om u trou ontwil; want U het vanweë u ganse Naam u toesegging groot gemaak. Will you forget me forever? 2 Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. Psalm 136:26 “O give thanks unto the God of heaven: for his mercy [endureth] for ever.” the Maker of it, in which the glory of his wisdom and power is displayed. Psalm 138 Contemporary English Version (CEV) (By David.) Jammer, die video kon nie laai nie. Psalm 138 David praises the Lord for His loving kindness and truth—He worships toward the holy temple. Psalm 138:5 German: Luther (1912) und singen auf den Wegen des HERRN, daß die Ehre des HERRN groß sei. IN THE MIDST OF TROUBLE, YOU WILL REVIVE ME 7 Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. Psalm 138 1 A Psalm of David. Gij hebt mijn ziel, op haar gebed, Verhoord, gered, Haar kracht gegeven. Salmi 138:1 Italian: Riveduta Bible (1927) Salmo di … Psalm 136 Psalm 138 Proverbs 14 New International Version Update 14 The wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears hers down. 2. Hoofstuk 138 ‘n Psalm van Dawid. Psalm 138:7 German: Textbibel (1899) 138 Dankzegging voor verlossing 1 Een psalm van David. As Ek sal U loof met my hele hart; in die teenwoordigheid van die gode sal ek psalmsing tot u eer. Psalm 138:1 German: Textbibel (1899) Von David. Psalm 138 Gie an God alle dank Van Dawid. Psalm 13 - For the director of music. Psalm 138:7 German: Luther (1912) Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und streckst deine Hand über den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. This suggests a particular phase of human experience. Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen. I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee. Psalm 138 “I will praise thee with my whole heart” A Psalm of David Psalm 138: This psalm of thanksgiving begins with individual praise (verses 1-3), but looks forward to universal praise (verses 4-6). Psalm 138 Psalm 137 Psalm 139 Psalm 138 New International Version (NIV) Psalm 138 Of David. How long will my enemy triumph over me? 1 I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee. In the presence of angels [] I sing your praises. Psalm 138 - Duration: 7:44. How long will you hide your face from me?